Passie in mijn werk! Is dat wel genoeg?
Jan Hooikammer
6 min

Passie in mijn werk! Is dat wel genoeg?

6 min

Sicco is een expert! Een super programmeur. Als je een nieuwe app wilt laten ontwikkelen is hij de eerste die je zou bellen. Maar terwijl hij over zijn werk vertelt zie ik twee tegenstrijdige emoties.

Soms twinkelen zijn ogen en zit hij vol passie te vertellen over zijn werk. Het volgende moment is zijn blik neerslachtig en zegt nog liever vandaag dan morgen te willen stoppen met zijn werk.

Werken met passie - programmeur

Sicco zit al 10 jaar in het vak. Ik ben heel benieuwd waarom hij ooit programmeur is geworden.

Terwijl hij over deze periode vertelt, glimmen zijn ogen.Hij kijkt terug op zijn eerste 5 mooie jaren. Direct na zijn opleiding werd hem een baan aangeboden op zijn laatste stageplek. Hij kreeg alle kansen om zich te ontwikkelen tot een senior programmeur. Dit heeft hij met beide handen aangepakt. Binnen 5 jaar was hij de expert op zijn vakgebied. En de beloning was goed: een vorstelijk salaris.

Je hebt maximaal 5 jaar nodig om een expert te worden in je vakgebied

Maar toen kwam hij voor de keuze te staan. Een vervolgstudie of blijven zitten op de plek waar hij zat. Hij had een gezin met 2 jonge kinderen. Hij kreeg van zijn vrouw alle ruimte om te gaan studeren. Maar dit betekende 4 jaar lang een strak gepland leven. Het was te doen, maar dit zag hij niet zitten.


Verhalen met passie zijn aanstekelijk

Ik geniet ervan om te luisteren naar levensverhalen met passie. Ik vind het prachtig om te zien hoe iemand rechtop gaat zitten, iets naar voren buigt en mij deelgenoot maakt van zijn of haar passie. Daarom stel ik hier graag vragen over.

Wat is jouw passie?

Waar heb jij plezier in?

Wat zou je graag willen doen in je leven?

Deze vragen stellen is het meest eenvoudige onderdeel in dit proces. Het geven van de juiste woorden aan je passie of aan je dromen vergt meestal meer tijd. Want met de zoektocht naar je passie, krijg je te maken met twijfels. Dit zijn de top 3 vragen die de meeste mensen zichzelf stellen:

Wil ik het - Kan ik het - Is het haalbaar?

Want om te gaan voor je passie – voor je dromen – moet je hier drie keer JA op kunnen zeggen. Mag je geen twijfelfs meer hebben? Dat mag. Maar diep van binnen moet je er van overtuigd zijn dat jij dit wilt, dat jij dit kan en dat jij in staat zult zijn om het te realiseren.

Je hoeft het niet rond te bazuinen maar je weet gewoon dat deze passie bij jouw talenten past.

Wat is je diepe overtuiging? 

Met name het JA op de derde vraag ‘Is het haalbaar?’ werpt grote drempels op. Of het zorgt ervoor dat je vroegtijdig afhaakt.  Want het woord passie is meer dan alleen ‘ik heb heel veel zin in…’ of ‘Ik ga helemaal voor…


Passie is een medaille met twee zijden

In de ‘Van Dale’ wordt passie als volgt omschreven:

Passie (de; v)
1. het lijden van Jezus
2. (meervoud: passies) hartstocht, drift; hartstochtelijke liefhebberij

Passie is een medaille met twee zijden.  Hartstocht is de aantrekkelijke kant. Hartstocht trekt. Iedereen wil toch graag een relatie met hartstocht? Of een baan waarvan je kunt zeggen ‘Dit is mijn passie en mijn leven.’

Maar de keerzijde van de medaille wordt vaak vergeten.

Passie - hartstocht en lijden

De ‘Van Dale’ gebruikt hier het voorbeeld van het lijden van Jezus. Jezus bracht een offer door zijn hartstocht voor de mens. En dat offer is niet te vergelijken met het opgeven van een veilige 9 tot 5 baan of een riant salaris. De ‘Van Dale’ geeft hiermee aan dat voor volgen van de diepste verlangens van je hart, er ook offers gebracht moeten worden. Het één kan niet zonder het ander.

Eigenlijk kennen we allemaal wel de 2 kanten van de medaille van passie. Je kunt geen topsport bedrijven zonder offers te brengen. Er is geen baan van 10 tot 2 waarbij je een driedubbel modaal inkomen hebt. Je haalt geen diploma’s door je boeken dicht te laten en zo nu en dan naar school te gaan.

En ‘offers brengen’ is juist ook datgene wat voldoening geeft. Tenminste als je je hiervan bewust bent. Als je ziet waar je het voor doet. Als je weet dat het uiteindelijke doel haalbaar is. Als je onderweg naar dat doel wordt aangemoedigd en regelmatig een beloning ontvangt.

ffers brengen geeft voldoening


Is alleen passie voor je werk voldoende?

Niet als je eenzijdig naar de betekenis van passie kijkt. Niet als je verwacht dat het zonder al teveel offers gaat.

Maar passie voor je werk is wel voldoende als je beide zijden van de medaille verwacht. Als je beide zijden van de medaille weet te waarderen. Als je er rekening mee houdt dat het soms voor een langere tijd bikkelen is om je doel te bereiken.


Sicco wilde de offers om verder door te groeien in zijn baan niet brengen. Daar had hij hele legitieme redenen voor. Maar daardoor zakte zijn passie langzamerhand weg nadat hij de status van expert had bereikt. 

Hij had financieel en qua positie absoluut niet te klagen. Hij kon alles doen wat hij wilde. Maar hij mistte de uitdaging die hem altijd veel energie gaf door het gaan van de extra mijl.

Ontslag

En wat de druppel was die de emmer deed overlopen: 2 maand geleden had zijn leidinggevende aangegeven dat zijn functie binnen een jaar zou verdwijnen. Zijn expertise was niet meer van waarde omdat ze overgingen naar een volledig ander softwaresysteem.

Nadat hij van de eerste schrik was bekomen, ging hij op zoek naar een andere werkgever. Maar de vraag naar zijn expertise was in de afgelopen jaren sterk afgenomen. Dit had hij zich niet gerealiseerd.  Hij had de arbeidsmarkt niet in de gaten gehouden.

Hij heeft nog steeds de mogelijkheid om een studie op te pakken. Maar hij weet dat de offers die hij nu moet brengen significant groter zijn.


Een medaille heeft ook een rand

Om echt te kunnen excelleren voor de lange termijn heb je te maken met een randvoorwaarde. Deze randvoorwaarde is een cruciale voorwaarde om echt voor jouw passie te gaan.

Passie is als een medaille

De randvoorwaarde is: werk vanuit je talenten. Ga je passie of droom niet achterna op grond van alleen je competenties maar bouw je droom op je talenten. Door alleen te bouwen op je competenties, loop je het risico dat uiteindelijk je energie niveau weer zwaar onder druk komt. Veel competenties zijn namelijk gebaseerd op verwachtingen van ouders, docenten, werkgevers of je eigen verwachtingen.

Hier heb je niet bewust voor gekozen… maar het is gaandeweg je leven erin geslopen.  Ontdek daarom je talenten en wordt vervolgens competent vanuit jouw talenten. Dan is ‘the sky the limit’. Dan blijf je je continu verder ontwikkelen. Niet omdat je moet, maar omdat je het gewoon wilt.

De medaille van passie heeft 2 zijden en een rand(voorwaarde)

Daarom een kort en krachtig advies: ga voor de volledige medaille van passie. Start bij de randvoorwaarde: jouw talenten. En houdt rekening met de voor- en achterzijde van de medaille: ‘hartstocht en offers.’  Volg je hart, volg je dromen, leer te gaan voor een voldaan gevoel door het brengen van offers omdat je het einddoel voor ogen hebt.

En als je dat einddoel hebt bereikt? Realiseer je dat de samenleving continu verandert. En als je leeft vanuit je passie, staat de volgende stip al weer op de horizon. Een stip die past die past bij jouw talenten en jouw dromen.


Wil jij graag leven en werken vanuit je passie maar weet je niet hoe je dit kunt oppakken? Laat mij jou helpen.

Ik heb een practische online training – de Talenttraining – ontwikkeld die jou de juiste handvatten aanreikt om te gaan voor werk dat past bij jouw passie. In 7 stappen ga jij jouw passie ontdekken en hoe jij jouw passie kunt gaan leven. En vanzelfsprekend start je met de randvoorwaarde: de ontdekking van jouw top 5 talenten met De Talententest.

Reacties
Categorieën