arrow_drop_up arrow_drop_down
Workshop Talentdiggers

Workshop 'Van werkdruk naar werkgeluk'

Voorkom werkstress! Ga voor balans in jouw leven

Worskhop Talentdiggers

Workshop 'Van werkdruk naar werkgeluk'

Voorkom werkstress! Ga voor balans in jouw leven

Workshops kunnen varieren van een uur tot een dagdeel van 3 uren. Het thema, de tijdsduur en de onderdelen worden in onderling overleg vastgesteld.


Op deze webpagina wordt uitgegaan van een workshop van 3 uur met de focus op werken vanuit talenten en het belang van balans.

Janneke Rozendom - workshop 'Van werkdruk naar werkgeluk'

. Tijdens de workshop heb ik geleerd om te focussen op de boeiende kant van mijn functie. Natuurlijk moeten bepaalde taken gebeuren, maar ik sta nu regelmatig even stil bij de werkzaamheden waar ik enthousiast van word. Daar krijg ik echt energie van.’

Janneke Rozendom - Praktijkmanager Huisartsengroep de Oosterpoort

'Op maandagochtend heb ik mijn telefoon aangezet en huilend mijn leidinggevende gebeld en uitgelegd dat “het gewoon even niet meer ging”. Hij schrok, maar zei tevens dat hij zich altijd al had afgevraagd hoe ik het toch allemaal deed; de combinatie van mijn gezin en mijn veeleisende baan’

Workhop van werdruk naar werkgeluk

Een citaat uit een gesprek van een paar maanden geleden. Zij heeft altijd met heel veel plezier haar werk gedaan. Maar in de afgelopen jaren kon ze moeilijker omgaan met de hoge werkdruk. Haar creativiteit om problemen op te lossen nam af en ze liet vaker een steekje vallen. Ze had regelmatig vage gezondheidsklachten; niet fit maar ook niet ziek. En wat haar het meeste verontrustte: ze ging twijfelen of ze wel competent was voor haar huidige baan.


We herkennen allemaal van dit soort gevoelens in ons leven. Op zich dus niet vreemd, maar het wordt vervelend als deze emoties overheersend zijn en het lijkt of er geen einde aan komt.


Toch is dit niet nodig. Of anders gezegd: Dit laat jij je toch niet overkomen? 


'Jij kunt leren om zelf het roer van je leven weer in handen te nemen'


Daarom is de Workshop 'Van werkdruk naar werkgeluk’ gericht op die zaken waar jij invloed op hebt. Jij kunt gaan ervaren hoe kleine acties van vandaag, grote veranderingen op de lange termijn als gevolg hebben.

Werkstress door onbalans

Workshop van Werkdruk naar werkgeluk

Werkstress – met alle gevolgen die daaruit voortvloeien – ontstaat voor een belangrijk deel uit onbalans.


 • Allereerst door onbalans vanuit je omgeving: De organisatie(structuur), het team, de manier van aansturing of de hoeveelheid werk. 
 • Maar werkstress ontstaat ook door persoonlijke onbalans. Onbalans van de 3 pijlers Talent, Ervaring en Motivatie. Werk jij vanuit je talenten? Is jouw ervaring gebaseerd op jouw passie of de verwachting van anderen? Blijf je gemotiveerd om je werk je energie oplevert? 


Deze pijlers kun je meestal zelf op korte termijn beinvloeden waarbij het werken vanuit je talenten de pijler is waar direct en op de langere termijn de meeste vooruitgang valt te boeken.


Maar onbalans is meestal niet direct zichtbaar. In de workshop staan we hier bewust bij stil. Door middel een creatieve werkvorm ga je ontdekken hoe jij onbalans kunt herkennen. 

Balans tussen de pijlers: Talent, Ervaring en Motivatie

Workshop van werkdruk naar werkgeluk - Talentmodel

Waar staan deze pijlers voor en waarom is deze balans belangrijk?

 • Talent: Talenten geven woorden aan wie je bent. Hoe jij je werk en leven graag wilt inrichten omdat dit past bij jouw DNA.
 • Ervaring: Is jouw ervaring gebaseerd op jouw talenten en jouw passie (Motivatie)? Of ben jij competent geworden vanuit verwachtingen en hard werken?
 • Motivatie: Werk jij vanuit jouw passie? Geeft jouw werk je energie of gaat dit  juist ten koste van jouw energieniveau.

Deze 3 pijlers zijn een belangrijke voorwaarde voor het ervaren van werkgeluk. Dit is de basis om elke dag te werken met voldoening. 


Want als jij elke dag werkt met plezier, kun je veel beter omgaan met een te hoge werkdruk. Dan ben je in staat om hier alert op te reageren. Zowel voor jezelf als voor je team. 

Resultaat van deze workshop

 • Je krijgt het inzicht waarom werkdruk door verschillende personen heel anders wordt ervaren
 • Je leert op een creatieve manier onbalans herkennen van jezelf en van je collega's.
 • Je ontdekt de waarde van jouw talenten en de sleutelrol die jouw talenten spelen in het ervaren van werkdruk als werkstress
 • Je maakt een inschatting wat jouw talenten zijn en de mate waarin je je werk invult vanuit je talenten.
 • Je krijgt praktische handvatten hoe jij je werk meer kunt gaan inrichten vanuit jouw talenten
 • Je ontdekt de rol van talenten in het geïrriteerd raken door collega's en hoe je 'Irritatie kunt ombuigen naar Inspiratie'
 • Je leert de kracht van het 24-uurs principe en plant acties die de volgende dag direct toepasbaar zijn.

De workshop duurt 3 uur en bestaat uit 4 onderdelen

Onderdeel 1: Algemeen - Werkstress door persoonlijke onbalans

Ontdek op een verrassende manier hoe het voelt om vanuit onbalans te werken! 

Onbalans is meestal niet direct zichtbaar. Je doet je werk, maar bent je niet bewust van je onbalans. Het gevolg is disfunctioneren, het ervaren van ongezonde stress, lichamelijke of psychische klachten of onvrede met de werksituatie. Je leert veel voorkomende signalen van 'onzichtbare'onbalans en krijgt daardoor zicht op de bijbehorende oplossingen en hoe je hier persoonlijk aan kunt werken.

Onderdeel 2: Persoonlijk - De sleutelrol van jouw talenten! 

Ontdek op een inpirerende manier waarom je snel stress ervaart als je niet vanuit je talenten werkt. 

Een belangrijke oorzaak van onbalans is dat je niet werkt vanuit je talenten. Je bent trouw, kent een hoge verantwoordelijkheid en bent door hard werken een expert in je vakgebied geworden. Maar je weet dat het werk jouw (te)veel energie kost. In dit onderdeel maak je een keuze voor de talenten die je hebt en maakt de verdiepingslag door een interactieve werkvorm in drietallen. 

Onderdeel 3: Team - Van Irritatie naar Inspiratie!

Je kunt je irriteren aan collega's of klanten vanwege hun karakter, gedrag of... verschillen in talenten. 

Een belangrijke aanleiding voor irritatie zijn verschillen in talenten. Juist die talenten die jij niet hebt en die je zelfs graag zou willen hebben, kunnen de aanleiding zijn voor irritatie. Ontdek de rol die talenten hierin spelen en hoe jij jouw irritatie kunt ombuigen naar inspiratie. Leer hoe je hierdoor het werk anders kunt verdelen waardoor je de werdruk ombuigt naar meer tijd en dus werkgeluk.

Onderdeel 4: Next Step – Het verlangen naar verandering en de realiteit van de eerste stap

Iedereen wil graag werken met plezier, competenties ontwikkelen die passen bij je talenten en een meerwaarde leveren aan de organisatie. In dit onderdeel wordt je aangemoedigd om jouw nieuwe inzichten concreet te maken door het zetten van een eerste stap. 

Je formuleert je eigen actiepunten ontdekt de kracht van de 24-uurs regel: Kom in actie binnen 24 uur en voorkom dat je plan bij een voornemen blijft.

Wensen

Deze workshop kan aangepast worden aan jouw wensen. Denk daarbij aan tijdsduur inkorten of verlengen. 

De workshop uitbreiden met de Talententest zodat iedereen werkt vanuit zijn eigen Top 5 talenten. 

Ook kunnen we andere thema's toevoegen die op dit moment actueel zijn in jouw team of organisatie. 

Ervaringen

null
null
null
null

Ik ben benieuwd naar de mogelijkheden van een workshop 

Wij maken gebruik van cookies