Succesvolle teams op basis van TALENT!

Hoe voorkom je dat de teamresultaten onder druk komen te staan?  Hoe krijg je iedereen in het team op de juiste plek? Hoe kun je irritatie van teamleden ombuigen naar inspiratie door collega’s? Ontwikkel een effectief team door te werken op basis van het beschikbare talent.  Ontdek hoe je elkaars talenten kunt inzetten om een krachtig team te bouwen. Een team met succes. Een team waar je bij wilt horen.

Talentgericht Teamwerk

In deze teamtraining staat talentgericht werken centraal. Het talent, de ervaring en motivatie van de deelnemers wordt op een persoonlijke manier in kaart gebracht. Vanuit deze persoonlijke profielen wordt gekeken hoe deze ingezet kunnen worden om de teamdoelstellingen te formuleren en te bereiken. De deelnemers gaan actief aan de slag met concrete voorbeelden uit het eigen werkgebied. Talent, ervaring en motivatie zijn hierbij het uitgangspunt.

Meer info

Maatwerk

Ieder bedrijf is anders. Iedere organisatie heeft te maken met andere uitdagingen. Daarom levert TalentDiggers maatwerk om het talent in jouw team of jouw bedrijf zichtbaar te maken. Hierbij passen we de bouwstenen uit onze unieke trainingen om naar een programma dat past bij de identiteit van jouw organisatie. We werken daarbij samen met andere disciplines. Altijd gericht op het maximaliseren van het aanwezige talent. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Jan Hooikammer.

Teamtraining ‘Van werkdruk naar werkgeluk’

Werkstress – met alle gevolgen die daaruit voortvloeien – ontstaat voor een belangrijk deel ontstaat uit onbalans. Allereerst de onbalans in de organisatie of het team. Ook wordt werkstress ervaren die voortkomt uit persoonlijke onbalans. In de workshop ‘Van werkdruk naar werkgeluk’ ontdekken de deelnemers hoe je talent, ervaring en motivatie in balans houdt én hoe je meer voldoening uit het werk haalt.

Talent, ervaring en motivatie zijn drie persoonlijke pijlers die in balans horen te zijn. Als je ervaring en motivatie zijn gebaseerd op je talenten en daarmee in balans zijn, wordt er veel minder stress ervaren. Balans is de voorwaarde voor beweging. Een medewerker in beweging is in staat om beter om te gaan met werkdruk; hij/zij herkent een te hoge werkdruk en is in staat om hier alert op te anticiperen. Zowel naar zichzelf als naar het team. Onbalans is meestal niet direct zichtbaar. In de workshop staan we hier bewust bij stil. D.m.v. diverse creatieve werkvormen wordt onbalans zichtbaar en wordt de deelnemer gestimuleerd tot het nemen van stappen.

Meer info

TalentDiggers werkte o.a. voor